شرایط استثنایی جدید فروش نقدی و مدت دار برنج آجودان به شرح زیر اعلام گردید : ( نوع برنج : برنج 1121 دانه بلند هندی - با ترکیب 80% برنج 1121 خالص-20% برنج هندی )

>>  مشتریان جدیدی که تا به حال نمونه برنج آجودان را مشاهده نکرده اند میتوانند از اینجا درخواست ارسال نمونه نمایند .

قیمت : به روز در ساعات اداری شرکت از شنبه تا چهارشنبه به جز ایام تعطیل

(شرایط بند الف )  در صورت خرید اولی بودن مشتری شرایط قیمت فروش به شرح زیر محاسبه خواهد شد :

1-    به ازای خرید 5-1 تن 2 % تخفیف و به ازای خرید هر 80 کیسه 10 کیلویی 1 کیسه 10 کیلویی رایگان

2-    به ازای خرید 5 الی 10 تن 2% تخفیف و به ازای خرید هر 60 کیسه 10 کیلویی 1 کیسه 10 کیلویی رایگان

3-    به ازای خرید 10 تن به بالا 3.5 درصد تخفیف و به ازای خرید هر 40 کیسه 10 کیلویی 1 کیسه 10 کیلویی رایگان

(شرایط بند ب )  در صورت خرید دوم شرایط قیمت به شرح زیر محاسبه خواهد شد :

1-    به ازای خرید 5-1 تن 3.5 % تخفیف و به ازای خرید هر 80 کیسه 10 کیلویی 1 کیسه 10 کیلویی رایگان

2-    به ازای خرید 5 الی 10 تن 4.5% تخفیف و به ازای خرید هر 60 کیسه 10 کیلویی 1 کیسه 10 کیلویی رایگان

3-    به ازای خرید 10 تن به بالا 6 درصد تخفیف و به ازای خرید هر 40 کیسه 10 کیلویی 1 کیسه 10 کیلویی رایگان

(شرایط بند ج )  در صورت خرید فاکتور سوم به بالا سال 1394 مشتریان جدید سال 94 قیمت به شرح زیر محاسبه خواهد شد :

1.       به ازای خرید 5-1 تن 3.5 % تخفیف و به ازای خرید هر 80 کیسه 10 کیلویی 1 کیسه 10 کیلویی رایگان با شرایط پرداخت : 60 درصد نقد و 40 درصد با ضمانتنامه بانکی معتبر و چک معتبر با تسویه 60 روزه

2.      به ازای خرید 5 الی 10 تن 4.5% تخفیف و به ازای خرید هر 60 کیسه 10 کیلویی 1 کیسه 10 کیلویی رایگان شرایط پرداخت : 50 درصد نقد و 50 درصد با ضمانتنامه بانکی معتبر و چک معتبر با تسویه 60 روزه

3.     به ازای خرید 10 تن به بالا 6 درصد تخفیف و به ازای خرید هر 40 کیسه 10 کیلویی 1 کیسه 10 کیلویی رایگان شرایط پرداخت : 40 درصد نقد و 60 درصد با ضمانتنامه بانکی معتبر و چک معتبر با تسویه 60 روزه

نکته مهم : در شرایط مدت دار شرکت در تایید نمودن اعتبار چک دریافتی از مشتری مختار است .

(شرایط بند د ) :  در صورت خرید فاکتور سوم به بالا سال 1394 مشتریان قدیم با سابقه حداقل 5 فاکتور در سال 93 قیمت خرید در سال 94 در شرایط جدید به شرح زیر محاسبه خواهد شد :

1.       به ازای خرید 5-1 تن 3.5 % تخفیف و به ازای خرید هر 80 کیسه 10 کیلویی 1 کیسه 10 کیلویی رایگان با شرایط پرداخت : 20  درصد نقد الباقی 80 درصد با ضمانتنامه بانکی معتبر و چک معتبر با تسویه 60 روزه

2.      به ازای خرید 5 الی 10 تن 4.5% تخفیف و به ازای خرید هر 60 کیسه 10 کیلویی 1 کیسه 10 کیلویی رایگان شرایط پرداخت : 10 درصد نقد و 90 درصد با ضمانتنامه بانکی معتبر و چک معتبر با تسویه 60 روزه

3.     به ازای خرید 10 تن به بالا 6 درصد تخفیف و به ازای خرید هر 40 کیسه 10 کیلویی 1 کیسه 10 کیلویی رایگان شرایط پرداخت : 100  درصد با ضمانتنامه بانکی معتبر و چک معتبر با تسویه 60 روزه

نکته مهم :

 در شرایط مدت دار شرکت در تایید نمودن اعتبار چک دریافتی از مشتری مختار است .

تحویل درب انبار مشتری در سراسر کشور بدون کرایه حمل

جهت محاسبه قیمت روز با نمایندگی انحصاری پخش تهران به شماره : 55336109 تماس حاصل فرمایید .

مشتری پس از تحویل بار در انبار شرکت وجه بار مربوطه را پرداخت مینماید . و قبل از دریافت بار ریالی دریافت نـمیشود .

مشتریان جدیدی که تا به حال نمونه برنج آجودان را مشاهده نکرده اند میتوانند از اینجا درخواست ارسال نمونه نمایند .

 

       
 
 

دفتر مرکزی تهران : 22930064 21 98+

دفتر فروش تهران : 55336109 21 98+

 

 

web : www.ajoudan.ir

E-mail : ajoudanco@gmail.com

 

www.sbin.ir

www.setarebahar.ir

www.atashi-co.ir

www.telka-food.ir

   

ساعات اداری شرکت : از شنبه تا چهارشنبه از 9 صبح الی 17 ( بجز ایام تعطیل)