محصولات صنایع غذایی آجودان

 
 

* برنج هندی دانه بلند درجه یک خالص 1121

 
 

* برنج ایرانی درجه یک منطقه آستانه اشرفیه

 
  * برنج پاکستانی سوپر کرنل  
  * حبوبات درجه یک دستچین ( لوبیا چیتی،عدس کانادایی،نخود و...)  
  * چای سیلان بسته بندی 0.5 کیلویی - 10 کیلویی کارتنی - شکسته